Działalnością Fundacji kieruje powołany przez Radę Fundacji Zarząd, w którego skład wchodzą:

  • Prezes – ks. dr hab. Piotr Roszak
  • Zastępca prezesa: Iwona Gostomska-Pająk
  • Członek Zarządu – Wojciech Iwan