Dla wszystkich zainteresowanych Szlakiem św. Jakuba w województwie kujawsko-pomorskim udostępniamy plik zawierający system identyfikacji wizualnej, na który składają się infografiki informujące o kierunku przebiegu szlaku, ważnych miejscach, puntach informacyjnych, noclegowych oraz o możliwości zdobycia pieczątki w paszporcie pielgrzyma i innych. System zostal przygotowany przez pana Krzysztofa Skrzypczyka na zlecenie Fundacji Chopin w Ogrodzie Sztuk w ramach realizacji zadania „Stworzenie systemu identyfikacji wizualnej dla kujawsko-pomorskiego odcinka Szlaku św. Jakuba”, które otrzymało pozytywną opinię Rady Programowej ds. rozwoju Szlaku św. Jakuba w województwie kujawsko-pomorskim. Zachęcamy do pobierania i stosowania się do wytycznych zawartych w systemie.

Plik do pobrania: TUTAJ


Zadanie publiczne jest współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODCINKA SZLAKU ŚW. JAKUBA