Z młodszym o rok węgierskim kompozytorem Ferencem Lisztem połączyła Fryderyka Chopina serdeczna więź artystycznego koleżeństwa. Chopin i Liszt razem występowali na salonach, brali udział we wspólnych koncertach organizowanych na rzecz swych kolegów – artystów. Po śmierci Chopina, Liszt wykonywał i transkrybował jego dzieła; jest też autorem pierwszej biografii o polskim kompozytorze. Franciszek Liszt przyczynił się do rozpowszechnienie niektórych pieśni Chopina, za sprawą transkrypcji fortepianowych sześciu z nich. Są to najczęściej opracowania dość znacznie odbiegające od pierwowzoru. Ich stosunek do oryginału jest różny. Wiele fragmentów przypomina własne kompozycje Liszta, inne natomiast nawiązują wyraźnie do stylu Chopina. Podczas niedzielnego koncertu usłyszeliśmy cztery pieśni: Życzenie, Wiosna, PierścieńHulanka. Zabrzmiały dedykowane Lisztowi etiudy z opusu 10: nr 2 a-moll, nr 5 Ges-dur i nr 12 c-moll (Etiuda Rewolucyjna). W programie znalazł się też Polonez A-dur op. 40 nr 1, Fantaisie-Impromptu cis-moll, Nokturn F-dur op. 15 nr 1, Polonez As-dur op. 53. Bohaterem kolejnego recitalu z cyklu Wakacje z Chopinem był pianista Bartłomiej Wezner.

Na koncert zaprosili Fundacja Chopin w Ogrodzie Sztuk i Ośrodek Chopinowski w Szafarni.
Zadanie „Wakacje z Chopinem” jest współfinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

WAKACJE Z CHOPINEM I LISZTEM