Pragniemy pomóc dzieciom i młodzieży w dostępie do edukacji muzycznej, w szczególności tym, którzy ten dostęp mają utrudniony. Na dalszym etapie chcemy zapewnić opiekę nad utalentowanymi dziećmi w ich drodze rozwoju muzycznego, a także udzielić im pomocy w działalności artystycznej. W ramach swej działalności Fundacja pragnie również wspierać i podtrzymywać zanikające kierunki edukacji muzycznej.