Działalnością Fundacji kieruje powołany przez Radę Fundacji Zarząd, w którego skład wchodzą:

  • Prezes – ks. dr hab. Piotr Roszak
  • Wiceprezes – Aneta Wółkowska
  • Członek Zarządu – Teresa Węglikowska-Chachuła