Fundacja Chopin w Ogrodzie Sztuk złożyła wniosek o wsparcie realizacji zadania publicznego zatytułowanego „Na wakacje … z Chopinem”.

Projekt ten dotyczy organizacji koncertów na terenie województwa Kujawsko – Pomorskiego, inspirowanych muzyka F. Chopina w wykonaniu wybitnych muzyków, połączonych z lekturą fragmentów „Kuriera Szafarskiego”, pisanych przez młodego Chopina przebywającego w Szafarni podczas letnich wakacji. Na stronie Województwa Kujawsko – Pomorskiego zostały ogłoszone wyniki otwartego konkursu ofert Nr 1/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2016-2018 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przyjęte uchwałą Nr 10/324/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2016 r.

Pragniemy podzielić się z Państwem naszym małym sukcesem – uchwałą Zarządu nr 10/324/16 z 9.03.2016 roku została przyznana dotacja na powyższy projekt.

Już dziś zapraszamy Na wakacje… z Chopinem, podczas, których usłyszymy recitale chopinowskie w wykonaniu najlepszych pianistów.

Zapraszamy.


Informacje dotyczące letnich koncertów wkrótce będą dostępne na stronie internetowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni www.szafarnia.art.pl

FUNDACJA ZREALIZUJE PROJEKT „NA WAKACJE Z CHOPINEM”