Fundacja Chopin w Ogrodzie Sztuk otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania publicznego pod tytułem: Razem dla Camino – konferencja NGO, samorządów i mieszkańców o potencjale Szlaku św. JakubaZadanie wpisało się w zakres współpracy podmiotów branży turystycznej z udziałem organizacji pozarządowych poprzez: szkolenia, warsztaty, konferencje. Realizacja zadania polegać będzie na promocji (konferencja, materiały promocyjne), organizacji konferencji naukowej oraz przejścia Szlakiem św. Jakuba.


Zadanie publiczne jest współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

belka dofinansowano logo poziom Województwo kp podpis pod spode

RAZEM DLA CAMINO – KONFERENCJA NGO, SAMORZĄDÓW I MIESZKAŃCÓW O POTENCJALE SZLAKU ŚW. JAKUBA