Fundacja Chopin w Ogrodzie Sztuk  w ramach konkursu „Rozwój i  Promocja Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim” ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego –   Departament Sportu i Turystyki uzyskał grand na  realizację Kujawsko-Pomorskich Dni Szlaku św. Jakuba.

Fundacja Chopin w Ogrodzie Sztuk, która ma swoją siedzibę w Szafarni od kilku lat promuje szlak Camino Polaco organizując konferencje, przejścia szlakiem oraz Dni św.   Jakuba, a  to z uwagi na  to, że  znajduje się na  drodze polskiej do Santiago de Compostella.

Wydarzenie ma na celu prezentację drogi jakubowej przebiegającej przez województwo kujawsko-pomorskie wraz z ich atrakcjami turystycznymi oraz bazą noclegową. W tym celu przygotowane zostaną stoiska promocyjne, przedstawiające kulturalne, historyczne oraz przyrodnicze walory Szlaku św.  Jakuba. Nie zabraknie wspomnień osób, które pielgrzymowały i  przybliżą konkretne etapy swojej wędrówki do Santiago de  Compostella. Dla najmłodszych zostaną zorganizowane warsztaty plastyczne, których motywem przewodnim będzie muszla św. Jakuba.

Podczas wydarzenia promowane będą atrakcje turystyczne szlaku św. Jakuba- Camino Polaco, Dobrzyńsko-Kujawsko Droga św. Jakuba, Nadwiślańska Droga św. Jakuba, Bydgoskiej Drogi św. Jakuba.

KUJAWSKO-POMORSKIE DNI SZLAKU ŚW. JAKUBA