Fundacja Chopin w Ogrodzie Sztuk realizuje projekt pod nazwą „ Warsztaty Rytmika u Fryderyka” na podstawie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Projekt trwa od 14 września do 14 grudnia 2023 r. , ale będzie kontynuowany przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni.

Celem zadania jest integracja społeczności polsko – ukraińskiej, by dzieci uchodźców z Ukrainy mogły zasymilować się ze społecznością, w której przyszło im żyć. Dzieci zamieszkują obecnie powiat golubsko – dobrzyński i do nich skierowane są zajęcia warsztatowe, które są zajęciami umuzykalniającymi dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

To nauka poprzez wspólną zabawę przy muzyce, stopniowe wprowadzanie dzieci w świat muzyki, a także kształtowanie dziecięcej wrażliwości i pobudzanie wyobraźni. Zajęcia z rytmiki są oparte na zabawach muzyczno – ruchowych, podczas których dzieci śpiewają, poruszają się do rytmu, grają na instrumentach, tańczą. Dzięki uniwersalnemu językowi, jakim jest muzyka, doskonale odpowiada na wyzwanie, czyli integrację środowiska dzieci polskich i ukraińskich. Zadanie ma na celu uczenie wzajemnego szacunku, zrozumienia, akceptacji, współpracy, adaptacji oraz poznanie kultury polskiej i ukraińskiej.

Rytmika uczy dzieci wyczuwać i słyszeć rytm, a także świadomie przeżywać muzykę. Zarówno muzyka, ruch, jak i taniec mają działanie terapeutyczne oraz relaksacyjne, jak również pozwalają dzieciom wyrazić siebie poprzez zapoznanie się z różnymi gatunkami muzyki. Dzieci uczestniczące w zajęciach z muzyki czy rytmiki są bardziej inteligentne, co niejednokrotnie potwierdziły badania naukowe. Dodatkowo rytmika poprawia zdolność do uczenia się języków obcych.

Wysoko wykwalifikowana kadra w kierunku muzyczno – pedagogicznym dostosowuje program zajęć odpowiednio do pór roku, okresów świątecznych, czy ważnych wydarzeń o charakterze historycznym. W formie zabawy dzieci mają kontakt z muzyką wykonywaną głównie na żywo, a także poznają proste pojęcia muzyczne. Warsztaty prowadzi Marcelina Świniarska – pedagog, nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego, koordynator projektów edukacyjnych i animator zabaw przy muzyce dla dzieci i dorosłych oraz Marcin Mackiewicz – absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi, twórca niepublicznych Szkół Muzycznych Res Facta Musica, realizator zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni.

 

Zadanie jest współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego.


belka dofinansowano logo poziom Województwo kp podpis pod spode

WARSZTATY RYTMIKA U FRYDERYKA