Fundacja Chopin w Ogrodzie Sztuk w ramach konkursu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego –  Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego uzyskała dofinansowanie w kwocie 15 000,00 złotych na organizację konferencji naukowej pod nazwą „Chopin na Kujawach i Pomorzu”.

Celem wydarzenia jest upamiętnienie 200. rocznicy przyjazdu Fryderyka Chopina do Szafarni, gdzie spędził dwukrotnie wakacje (1824 i 1825). Konferencja ma na celu popularyzację dziedzictwa kulturowego regiony kujawsko-pomorskiego oraz historii młodego pianisty, którego muzyka znana jest na całym świecie.

Podczas konferencji „Chopin na Kujawach i Pomorzu” wygłoszone zostaną referaty, które dotyczą problematyki muzycznej, muzykologicznej, historycznej, społecznej oraz kulturowej związanej z okolicznościami pobytu młodego Chopina w Szafarni i okolicy, a opracowania tematów podejmą się najwybitniejsi chopinolodzy.

Konferencja ma na celu przybliżyć nieznane dotąd szczegóły związane z pobytem Fryderyka Chopina w województwie kujawsko-pomorskim, dlatego Fundacja podejmuje się zebrania informacji dotyczących kompozytora, jego inspiracji muzyką ludową i wykorzystanie jej w twórczości. Tym samym będzie możliwość przedstawienia nowych i ciekawych wątków dotyczących Fryderyka Chopina.

KONFERENCJA NAUKOWA „CHOPIN NA KUJAWACH I POMORZU”