Fundacja otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na stworzenie systemu identyfikacji wizualnej dla kujawsko-pomorskiego odcinka Szlaku św. Jakuba

Zadanie będzie polegać na stworzeniu jednolitego dla całego województwa systemu identyfikacji wizualnej dla Szlaku św. Jakuba przebiegającego przez nasz region. Prace zostaną zlecone grafikowi, który przygotowywał wcześniej grafiki związane ze Szlakiem. Po przeniesieniu praw autorskich do dzieła, Fundacja będzie udostępniać nieodpłatnie stworzone grafiki wszystkim zainteresowanym podmiotom zajmującym się tematyką Camino Polaco.

Stworzony system zostanie ujednolicony z przygotowanymi wcześniej i dobrze przyjętymi tablicami informacyjnymi zawierającymi informacje i mapy kujawsko-pomorskiego odcinka Szlaku św. Jakuba. Tablice zostały ustawione w ważniejszych punktach drogi znajdującej się na obszarze naszego

belka dofinansowano logo poziom Województwo kp podpis pod spode

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ DLA SZLAKU ŚW. JAKUBA