Fundacja działa w kierunku popularyzowania muzyki Fryderyka Chopina oraz jej znaczenia dla kultury europejskiej i narodowej. W zamierzeniach jest również pogłębianie wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina, w tym inicjowanie działań naukowych zmierzających do lepszego poznania historii miejsc związanych z Fryderykiem Chopinem.