Fundacja podejmuje i wspomaga inicjatywy służące popularyzacji  muzyki ludowej oraz folkloru polskiego, a tym samym podnoszenia poziomu życia kulturalnego. Chcemy tworzyć warunki do udziału społeczeństwa w kulturze muzycznej, pobudzać zainteresowania kulturą muzyczną, w tym w szczególności społeczności z małych miast i wsi oraz umożliwiać im uczestnictwo w ważnych wydarzeniach kulturalnych.